СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ЈАВНЕ ИМОВИНЕ

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

  КО Број Листа Парцела Индикација Удео Намена Пов. Земљишта Пов. Објекта Пов. Дела Адреса  
 
МАГЛИЋ 955 1033/1 ЈАВНА ОП 1/1 ПОСЛОВ.ПРОСТОР-БЕРБЕР 245 21 21 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 955 1033/1 ДРЖАВНА 1/1 ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 2225 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1444 924 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГРАДЕ-ДОМ КУЛТУРЕ 2687 1175 М.ТИТА 46  
МАГЛИЋ 1460 507 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГРАДЕ-КАПЕЛА 284 284 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 512 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГР.-АЕР.БАЗЕН 126 126 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 512 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГР.-СЕК.ТАЛОЖНИК 73 73 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 512 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГР.-СИЛОС ЗА МУЉ 28 28 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 512 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГР.-ФИЛТЕР ПРЕСА 33 33 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 512 ЈАВНА ОП 1/1 ОС.ЗГР.-КОМПРЕС.СТАН. 30 30 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 757 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГР.-ПЕКАРА 170 170 С.МАРКОВИЋА  
МАГЛИЋ 1460 833 ЈАВНА ОП 1/1 ПОМОЋ.ЗГРАДА 10 10 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 1034 ЈАВНА ОП 1/1 ОСТ.ЗГР.-ВАТРОГ.ДОМ 233 233 Р.ЋИРПАНОВА  
МАГЛИЋ 1460 1031 ЈАВНА ОП 1/1 ЗГРАДА СПЦ-ЦРКВА 140 140 М.ТИТА  
МАГЛИЋ 1460 1034 ЈАВНА ОП 1/1 ПОМОЋ.ЗГРАДА-РАДИОНИЦА 68 68 Р.ЋИРПАНОВА  
МАГЛИЋ 1460 1036 ЈАВНА ОП 1/1 ОБЈЕКАТ К.Д.-ЦРПНА СТ. 71 71 Р.ЋИРПАНОВА  
МАГЛИЋ 1460 1036 ЈАВНА ОП 1/1 ПОМОЋ.ЗГРАДА-ФИЛТ.СТ. 24 24 Р.ЋИРПАНОВА  
МАГЛИЋ 1460 1036 ЈАВНА ОП 1/1 ПОМОЋ.ЗГРАДА 3 12 12 Р.ЋИРПАНОВА  
МАГЛИЋ 1460 1039 ЈАВНА ОП 1/1 ПОРОДИЧ.СТ.ЗГРАДА 337 337 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 1460 1236 ЈАВНА ОП 1/1 БАЗЕН 1627 1627 29.НОВЕМБРА  
МАГЛИЋ 1460 1236 ЈАВНА ОП 1/1 ОБЈЕКАТ ЗА СПОРТ И Ф.К. 1445 1445 29.НОВЕМБРА  
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Следеће : Последњи