СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ЈАВНЕ ИМОВИНЕ

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

  КО Број Листа Парцела Индикација Удео Намена Пов. Земљишта Пов. Објекта Пов. Дела Адреса  
 
МАГЛИЋ 968 1038/2 ЈАВНА ОП 1/1 ЗГРАДА ЗДРАВСТВА 378 161 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 967 1032/2 ДРЖАВНА 1/1 Г.Г.ЗЕМЉ.-ЊИВА 1 КЛАСЕ 795 И.Л.РИБАРА  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9658 2106/665 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР. 11 65 65 КУБАЊОВА С-1  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9658 2106/665 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР.12 56 56 КУБАЊОВА С-1  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9658 2106/665 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР.13 56 56 КУБАЊОВА С-1  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9649/8 827 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР.6 68 68 МАСАРИКОВА 12  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9649/4 827 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР.1 59 59 МАСАРИКОВА 12  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9649/4 827 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР.4 59 59 МАСАРИКОВА 12  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9618 578/1,578/2 ДРЖАВНА 1/1 ЗГРАДА ПОЛИЦИЈЕ 1772 614 КУЛПИНСКА 13  
МАГЛИЋ 955 1033/1 ЈАВНА ОП 1/1 ПОСЛОВ.ПРОСТОР-БЕРБЕР 245 21 21 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 955 1033/1 ДРЖАВНА 1/1 ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 2225 И.Л.РИБАРА  
МАГЛИЋ 955 1033/1 ЈАВНА ОП 1/1 П.П.ЗДРАВСТВА-АПОТЕКА 46 46 И.Л.РИБАРА 16/Б  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 9061 1857 ЈАВНА ОП 1/1 ЗГРАДА ОСН.ОБРАЗ И СП.ХАЛА 16237 6125 СЛАДКОВИЧОВА 2  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 899 21 ЈАВНА ОП 1/1 ЗГРАДА-ДОМ КУЛТУРЕ 999 КОЛАРОВА 4  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 899 69 ДРЖАВНА 1/1 СТ.ЗГРАДА-НАЈСТ.КУЋА 270 Б.МОКИЋА 9  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 8866/4 8 ЈАВНА ОП 1/1 СТАН БР.3 75 75 М.ТИТА 6  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 8866/3 8 ЈАВНА ОП 1/1 СТАН БР.2 76 76 М.ТИТА 6  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 8866/2 8 ЈАВНА ОП 1/1 СТАН БР.1 75 75 М.ТИТА 6  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 8866 9/1 ДРЖАВНА 1/1 ЗГРАДА ЗДРАВСТВА 1824 М.ТИТА 6  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 8866 9 ДРЖАВНА 1/1 ЗГРАДА-ПОРОДИЛ.ГИНЕК СВАТОПЛУКОВА 3  
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Следеће : Последњи