СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ЈАВНЕ ИМОВИНЕ

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

  КО Број Листа Парцела Индикација Удео Намена Пов. Земљишта Пов. Објекта Пов. Дела Адреса  
 
МАГЛИЋ 1460 1236 ЈАВНА ОП 1/1 ОБЈЕКАТ ЗА СПОРТ И Ф.К.-ТЕНИСКО ИГР. 1200 1200 29.НОВЕМБРА  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 827 ДРЖАВНА 1/1 СТАН БР. МАСАРИКОВА 12  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 1927 37 ЈАВНА ОП 1/1 ЈАВ ПОВРШИНА 251  
МАГЛИЋ 1460 1236 ЈАВНА ОП 1/1 ЈАВНИ ПАРК 5184 29.НОВЕМБРА  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 1927 2101/47 ЈАВНА ОП 1/1 ЈАРАК 1133  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 1927 6878/2 ЈАВНА ОП 1/1 ЈАРАК 108  
ГЛОЖАН 2029 1738 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 306 В.ВЛАХОВИЋА  
ГЛОЖАН 2029 1739 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 402 В.ВЛАХОВИЋА  
ГЛОЖАН 2029 1740 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 82 В.ВЛАХОВИЋА  
ГЛОЖАН 2029 1741 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 89 В.ВЛАХОВИЋА  
ГЛОЖАН 2029 1742 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 216 В.ВЛАХОВИЋА  
ГЛОЖАН 2029 1743 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 295 В.ВЛАХОВИЋА  
ГЛОЖАН 2029 3016 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1437 СЕЈКЕ  
ГЛОЖАН 2029 3017 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1464 СЕЈКЕ  
ГЛОЖАН 2029 4050 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1186 РИТ  
ГЛОЖАН 2029 4056 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1592 РИТ  
ГЛОЖАН 2029 4060 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1993 Р1Т  
ГЛОЖАН 2029 4305 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1471 РИТ  
ГЛОЖАН 2029 4464 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 1468 РИТ  
МАГЛИЋ 1460 511 ЈАВНА ОП 1/1 ЊИВА 57964 И.Л.РИБАРА  
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Следеће : Последњи